Mental nálgunin

Við trúum ekki á skyndilausnir. Plástra sem settir eru á þegar krísur koma upp. Einstaka fyrirlestra á starfsmannadegi eða úttektir og skýrslur sem safna ryki ofan í skúffu.

Hvar sem þitt fyrirtæki er statt í því að bæta geðheilsu á vinnustaðnum munu okkar sérfræðingar vinna með þér og hanna áætlun sem er sniðin að þínum einstökum þörfum og áskorunum.

Geðheilsustefna

Með því að setja sér geðheilsustefnu lýsa fyrirtæki því hvernig þau ætla að skapa sér og starfsfólki sínu vinnuskilyrði sem setja geðheilsu starfsfólks í fyrsta sæti. 

Geðheilsustefna byggir á niðurstöðum úttektar á geðheilbrigði fyrirtækisins. Í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk setja fyrirtæki sér skýra sýn og leikreglur um það hvernig geðheilsa og vellíðan starfsfólks eru sett í fyrsta sæti. Stefnan felur í sér skýr markmið og aðgerðir sem ætlað er að veita umgjörð og tryggja áhrifaríkar leiðir til að auka vellíðan starfsfólks og skapa og næra styðjandi og sjálfbæra menningu sem eflir geðheilsu á vinnustöðum. Ábyrgð stjórnenda í innleiðingu og framfylgd stefnunnar er skýr auk þess sem starfsfólk fær haldbærar upplýsingar um hvernig nálgast skuli þessi mál á vinnustaðnum. 

Mental nálgunin

Skýr sýn

Stefna og markmið sem veita umgjörð og tryggja áhrifaríkar leiðir til að styðja við vellíðan starfsfólks

Aðgerðir

Fræðsla, þjálfun og handleiðsla til að fyrirbyggja og takast á við vanlíðan starfsfólks

Árangur

Reglulegar mælingar, endurskoðun og viðhald á geðheilsustefnu

Aðgerðir

Aðgerðaáætlun byggir á niðurstöðum úttektar og innihaldi geðheilsustefnunnar. Markmiðið er setja af stað vinnu við forvarnir og fræðslu þar sem stjórnendur og starfsfólk fá verkfæri og aðferðir til að huga að og taka ábyrgð á eigin geðheilsu og samstarfsfólks. Lögð er áhersla á ábyrgð stjórnenda í að bera kennsl á, bregðast við og viðhalda geðheilbrigði síns starfsfólks og fá þeir til þess nauðsynlega þjálfun og handleiðslu. Ætlunin er ekki síst að opna á opinskáa og hreinskipta umræðu um geðheilsu starfsfólks og hvetja stjórnendur og starfsfólks til ábyrgðar og aðgerða. 

Að lokum er nauðsynlegt að aðgerðaáætlun feli í sér þætti sem ætlaðir eru til að bregðast við raunverulegum geðheilsuvanda á hverjum vinnustað, hvort sem er með vinnustofum og færniþjálfun fyrir starfsfólk, með skýrum boðleiðum fyrir fólk í vanda eða verklagsreglum, þjálfun og handleiðslu fyrir stjórnendur sem vilja og þurfa að styðja við fólk í vanda.

Eftirfylgni og árangursmælingar

Með reglulegum mælingum tryggir Mental að geðheilsustefnan sé lifandi og taki á málum sem brenna á hverju sinni.

  • Reglulegar kannanir á geðheilsu
  • Mælaborð fyrir stjórnendur
  • Ábyrgð stjórnenda í eftirfylgni er skýrð

Vitnisburður ánægðra viðskiptavina

Við erum að rifna úr stolti að fá að vinna með þessum framsæknu fyrirtækjum sem ryðja brautina í átt að geðheilbrigðari vinnustað

„Við á Hvíta húsinu unnum með ráðgjöfum Mental að því að móta geðheilsustefnuna okkar. Ferlið var allt mjög faglega unnið og vel haldið utan um alla þræði, hvort sem var í undirbúningi, framkvæmd eða eftirfylgni. Starfsfólk gaf verkefninu góða endurgjöf og það hafði jákvæð áhrif á vinnustaðinn. Ég get heilshugar mælt með Mental.“
Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri Hvíta húsið
„Nýlega nutum við hjá Dögum þeirrar ánægju að vinna með Mental Ráðgjöf og ég verð að segja að reynslan var alveg einstök. Samstarfið í gegnum ráðgjafarferlið var mjög gott og var fagmennska þeirra og skuldbinding til að veita fyrsta flokks ráðgjafaþjónustu augljós. Öll samskipti voru til fyrirmyndar og voru ráðgjafarnir greiðviknir og sveigjanlegir, sem gerði það auðvelt fyrir okkur að vinna þessa vinnu saman. Ég mæli eindregið með Mental Ráðgjöf fyrir alla sem leita eftir faglegri ráðgjöf um geðheilbrigði á vinnustöðum.“
Signý Jóna Tryggvadóttir, fræðslustjóri Dagar
„Við hjá Domino’s fengum Mental til okkar á stjórnendadag með fræðslu um geðheilbrigði á vinnustað. Fræðslan var vönduð og áhugaverð og opnaði augu stjórnenda fyrir því hvernig er hægt að huga að góðri geðheilsu hjá starfsfólki sem og okkur sjálfum. Fræðslan var gott skref í að opna á umræðuna um geðheilbrigðismál innan fyrirtækisins.“
Bylgja Björk Pálsdóttir, mannauðsstjóri Dominos
„Við hjá Tixly fengum Helenu og Lísu frá Mental ráðgjöf til að hjálpa okkur að útbúa sérsniðna geðheilbrigðisstefnu sem myndi endurspegla gildi Tixly. Með því að sækja sér þekkingu á Tixly hafa þau, með sérþekkingu sinni á málefninu, gefið öllum starfsmönnum tækifæri á að aðstoða við þessa vinnu og erum við gífurlega ánægð með vinnuna sem þau hafa unnið nú þegar. Ég myndi mæla með Mental við öll þau fyrirtæki sem vilja skapa heilsusamlegt umhverfi á vinnustaðnum sínum.“
Þórir Jökull Finnbogason, fjármálastjóri Tixly
Previous slide
Next slide

Mental sýn

Við vinnum að heildstæðri nálgun með áherslu á geðheilbrigði – við trúum ekki á plástra og skyndilausnir

Við vinnum með aðferðir sem studdar eru með rannsóknum og vísun í alþjóðlega viðurkenndar aðferðir

Við kunnum okkar fag. Reynsla okkar í rekstri, stjórnun og ráðgjöf ásamt fagmenntun skilar okkur og þér langt

Við þekkjum fólk og leggjum mikið upp úr því að virkja og styðja sterkt og víðtækt tengslanet þar sem Mental hefur áhrif og verður fyrir áhrifum af öðrum

Við erum skemmtileg og lífleg og nálgumst fólk og verkefnin af hlýju og virðingu. Það er gaman að vinna með okkur

Við förum ótroðnar slóðir og þorum að vera öðruvísi. Við viljum breyta. Við ætlum okkur að breyta!